#mozgozrut Mozkožrout
#sborovna Virtuální knihovna
#ucebnica Digitální učebnice
#bezkriedy Bezkridy.cz

Mozkožrout

Dětmi asi nejoblíbenější služba balíčku Vědomosti na dotek. Mozkožrout je aplikace pro smartphony a tablety. Žák získává prostřednictvím hravého učení denně potravu pro svého Mozkožrouta. Hra je založena na pravidelnosti, opakování, zábavě. Moderní grafické a obsahové zpracování aplikace, soutěžení se spoluhráči a propojení se systémem výuky vytvářejí pro děti atraktivní pomůcku pro upevnění si vědomostí ze školy. A to všechno bez jakéhokoliv zásahu nebo práce navíc ze strany učitele.   

Virtuální knihovna


Virtuální knihovna je unikátní patentovaný internetový systém vytvořený pro školy. Pomáhá učitelům urychlit přípravu na výuku, zkvalitnit samotnou výuku přímo ve škole a motivovat žáky k domácí přípravě. Virtuální knihovna je i mateřským ekosystémem pro ostatní služby balíčku Vědomosti na dotek. V současnosti ho využívá 10.000 pedagogů z více než 250 škol v ČR.   

Digitální učebnice


Třetí služba balíčku slouží hlavně žákům a jejich rodičům. Digitální učebnici spravují naši metodici z řad učitelů, proto je neustále aktuální a živá. Nacházejí se v ní ty nejlepší učební materiály z Virtuální knihovny. Neocenitelná pomůcka při domácí přípravě dostupná z PC, ale i z mobilu – je součástí aplikace Mozkožrout.   

Bezkridy.cz


Bezkridy.cz je čtvrtou službou balíčku Vědomosti na dotek. Slouží ke komunikaci mezi učitelem a žáky. Učitel posílá svým žákům oznámení, učební materiály a domácí úkoly. Je důležitým nástrojem pro přípravu žáků na hodinu. Dostupný pro žáky prostřednictvím smartphonu, ale i PC.    

7322
Učitelů
1074
Škol
21022
Dokumentů